Zdrowy Białystok

Środa, 24 04 20:08

Ostatnia modyfikacja:środa, 24 04 2024

Stop nerwicy

stopnerwicy202012Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MD Care” sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie organizowanym w ramach Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej. Projekt ukierunkowany jest na profilaktykę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną, u osób pracujących na terenie województwa podlaskiego.
Dane epidemiologiczne wskazują, iż w 2013 r. w Polsce średnio aż 37,1% osób pracujących wskazało czynniki psychologiczne, jako mające największy wpływ na pogorszenie stanu zdrowia. W województwie podlaskim wskaźnik ten był największy w skali kraju i wyniósł 55,2%. Jest to też jedna z głównych przyczyn absencji w pracy. Należy również założyć, że w wyniku pandemii COVID-19 odsetek problemów związanych ze zdrowiem psychicznym będzie jeszcze większy, a udział w projekcie pozwoli rozwiązać niektóre z nich.
W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty dotyczące sytuacji kryzysowych w miejscu zatrudnienia. Przedstawione zostaną opracowane modele zarządzania sytuacją kryzysową, w tym również postępowania w przypadku mobbingu. Poruszona będzie tematyka związana z kosztami emocjonalnymi ponoszonymi przez pracowników, w związku z potencjalnie złą sytuacją panującą w miejscu pracy. Pozwoli to na zmniejszenie absencji chorobowej, poprawę efektywności pracy, a także przyczyni się do zmniejszenia kosztów ubezpieczeń społecznych, w tym zdrowotnych, związanych z leczeniem zaburzeń nerwicowych (np. świadczenia medyczne, procedury medyczne, zasiłki chorobowe, renty).
Na potrzeby realizacji projektu utworzony został Centralny Ośrodek Profilaktyki Nerwic, gdzie pomoc profesjonalisty otrzymają osoby potrzebujące osobistej konsultacji, zaś na specjalnej platformie internetowej skorzystają z e-konsultacji i z e-diagnozy (badanie przesiewowe).
Aby przeprowadzić badania przesiewowe, do pracowników i pracodawców kierujemy ankiety, które pozwolą określić ogólny odsetek występowania zaburzeń nerwicowych w przedsiębiorstwie. Następnie pracodawca otrzyma informację zwrotną dotyczącą ogólnego poziomu stresu występującego wśród pracowników. Każdy pracownik otrzyma indywidualny wynik i sugestie, co do dalszego postępowania i możliwych działań profilaktycznych.
W wyniku realizacji projektu planuje się objąć programem łącznie 30.640 osób, w tym przeszkolić 16.740 pracowników wraz z kadrą kierowniczą, 30.000 osób poddać badaniom screeningowym, a także zakłada się, iż po skończeniu udziału w projekcie 18.400 osób podejmie, lub będzie kontynuowało, zatrudnienie.
To pierwszy tego typu projekt w regionie, ukierunkowany na problematykę zaburzeń nerwicowych pracowników, o tak szerokim zasięgu i ogromnych możliwościach diagnostycznych, a także edukujących. Zapraszamy serdecznie do współpracy pracowników i pracodawców firm zatrudniających powyżej dziesięciu osób.

logo kolor EFS

Szczegółowych informacji udziela:
Centralny Ośrodek Profilaktyki Nerwic
NZOZ „MD CARE” Sp. z o.o.
Dworaki-Staśki 46
18-218 Sokoły
www.stopnerwicy.pl
tel. 508 510 705
email: stopnerwicy@mdcare.pl

Szybki kontakt

  • Adres: ul. Bema 11, lok. 80, II piętro
    15-369 Białystok
  • Tel: 85 745 42 72
Jesteś tutaj: Strona główna Medycyna Stop nerwicy