Zdrowy Białystok

Piątek, 17 01 19:15

Ostatnia modyfikacja:piątek, 17 01 2020

Wyleczyć ciało lecząc duszę

md care 0919Zaburzenia psychosomatyczne to dolegliwości somatyczne (cielesne), w powstawaniu których istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne. Można je podzielić na zaburzenia psychosomatyczne, których czynnikami etiologicznymi są bodźce psychiczne (bóle głowy, zaburzenia odżywiania, otyłość), w których czynnikiem istotnym są urazy psychiczne (astma oskrzelowa, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zapalenia jelita, choroby alergiczne) oraz te, w których czynnik psychiczny jest czynnikiem zaostrzającym proces chorobowy, takie jak: cukrzyca, nadczynność tarczycy, gościec. (Elżbieta Ścigała, 1993)
Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną związane są z występowaniem wielorakich, często nawracających lub zmieniających się, skarg somatycznych mogących dotyczyć różnych części i układów ciała. Do najczęstszych należą objawy ze strony układu trawiennego (ból, wzdęcia, wymioty, nudności), nieprzyjemne doznania (swędzenie, pieczenie, cierpnięcie, drętwienie, bolesność, itp.), wykwity skórne, zaburzenia miesiączkowania i zaburzenia seksualne. Przebieg choroby jest zazwyczaj zmienny i przewlekły, powodując narastające problemy w funkcjonowaniu społecznym, rodzinnym, zawodowym. Często pojawiają się stany depresyjne i lękowe wymagające dodatkowego, specjalistycznego leczenia. Próby samodzielnego łagodzenia cierpienia, związanego z dolegliwościami somatycznymi i napięcia z tym związanego, lekami przeciwbólowymi, uspakajającymi, czy alkoholem, nierzadko prowadzą do zespołu uzależniania od używanych substancji. Większość pacjentów ma za sobą długą i skomplikowaną historię leczenia z negatywnymi wynikami badań specjalistycznych, bezowocnych operacji i braku adekwatnych przyczyn somatycznych.
Mechanizmy powstawania
Etiologia chorób należących do tych kategorii jest wielowymiarowa i wciąż trwają spory wśród badaczy na temat mechanizmów ich powstawania. Niewątpliwie jednak, zaburzenia psychosomatyczne i o podłożu somatycznym, stanowią pomost między ciałem a psychiką (Schier, 2009), a jako podstawę zaburzeń traktuje się dysfunkcję układu limbicznego, stanowiącego centralny ośrodek koordynacji ekspresji emocjonalnej, behawioralnej, wegetatywnej i hormonalnej. Jako najczęstszą przyczynę dysfunkcji wskazuje się powtarzające się pobudzenie układu limbicznego, w stopniu przekraczającym zdolności adaptacji zwykle związane ze stresem i trudnościami w radzeniu sobie z nim.
Psychoterapia jest przyczynową metodą leczenia różnego rodzaju problemów związanych ze stresem, o podłożu emocjonalnym oraz podstawową formą leczenia uzależnień. J. Norcross definiuje psychoterapię jako „świadome i zamierzone zastosowanie metod klinicznych i interpersonalnych zabiegów, wywodzących się ze sprawdzonych twierdzeń nauk psychologicznych, w celu towarzyszenia ludziom w zmianie lub modyfikacji ich zachowań, właściwości poznawczych, emocji i/lub innych osobistych charakterystyk na takie, które wydają się uczestnikom tego procesu pożądane”. Powinna być ona prowadzona przez psychoterapeutę posiadającego specjalistyczne kwalifikacje.
Profesjonalna pomoc
NZOZ MD Care Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych jest miejscem, w którym zespół profesjonalistów z medycyny somatycznej, psychiatrii, psychologii, psychoterapii, terapii uzależnień i seksuologii, pomaga uporać się z trudnościami związanymi ze stresem, zaburzeniami psychosomatycznymi, pod postacią somatyczną, zaburzeniami nerwicowymi i seksualnymi oraz z uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, hazardu, internetu, i in. Pomoc psychoterapeutyczna adresowana jest do osób mających również trudności z obniżonym nastrojem, lękiem lub napadami paniki, utratą zainteresowań, męczliwością, trudnościami w koncentracji uwagi, zaburzeniami snu. Wsparcie i leczenie mogą też uzyskać osoby doświadczające niskiego poczucia własnej wartości, niezdecydowania, bezradności, uczucia życiowego zagubienia, braku motywacji i braku sensu życia, czy pesymistycznego widzenia przyszłości. Ważnym obszarem pracy mogą być trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia odżywiania, myśli i czynności natrętne oraz inne indywidualne problemy zgłaszane przez pacjenta.
Bezpłatna pomoc i wsparcie
W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia NZOZ MD Care Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych oferuje bezpłatną pomoc pacjentom w ramach:
- Dziennego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych,
- Całodobowego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych,
- Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
- Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych.
Pacjenci Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych mogą również otrzymać pomoc i wsparcie świadczone przez specjalistów w ramach usług komercyjnych: Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Detoksykacji Uzależnień.
Podstawową formą oddziaływań terapeutycznych na oddziałach jest intensywna psychoterapia grupowa lub terapia uzależnień. Pacjenci mają możliwość korzystania z sesji psychoterapii indywidualnej i specjalistycznej opieki psychiatrycznej, co oznacza, że w uzasadnionych merytorycznie przypadkach, proces leczenia może być wspomagany farmakoterapią. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, co najmniej pięć godzin dziennie z możliwością pobytu całodobowego lub codziennego powrotu do domu. Leczenie trwa od 8 do 26 tygodni.
Chęć podjęcia leczenia
Przyjęcie na każdy z oddziałów odbywa się na podstawie skierowania od lekarza POZ lub lekarza specjalisty, po wcześniejszej konsultacji diagnostyczno-kwalifikacyjnej. Podstawą podjęcia leczenia jest decyzja pacjenta o chęci leczenia przyczynowego prowadzącego do poprawy objawowej, zmiany dotychczasowego funkcjonowania i polepszenia jakości życia. Warto pamiętać, że w „ogólnym bilansie wpływu różnych czynników na zdrowotność człowieka, kwalifikowane oddziaływania medyczne mają znaczenie nieprzekraczające 5-10% udziału. Podstawowe jest działanie własne, a istotnym kluczem do zdrowia są mechanizmy psychologiczne i wolicjonalne.” (Wasilewski, 2011)
Aneta Wróblewska, dyrektor NZOZ MD Care Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych
Fot. MD Care

Szybki kontakt

  • Adres: ul. Bema 11, lok. 80, II piętro
    15-369 Białystok
  • Tel: 85 745 42 72
Jesteś tutaj: Strona główna Medycyna Wyleczyć ciało lecząc duszę