Zdrowy Białystok

Poniedziałek, 06 07 07:37

Ostatnia modyfikacja:poniedziałek, 6 07 2020

NZOZ MD Care realizuje nowy projekt w województwie podlaskim

mdcare202005Miło nam oznajmić, iż NZOZ MD Care rozpoczyna realizację projektu Profilaktyka zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną u osób pracujących na terenie województwa podlaskiego, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Jak podkreśla Mariusz Mikulski, dyrektor NZOZ MD Care, to już kolejny projekt, jaki będzie realizowany przez Centrum, a jego celem jest wyposażenie dużej grupy społecznej w wiedzę na temat zaburzeń nerwicowych, ich wpływu na zdrowie somatyczne, relacje zawodowe, rodzinne oraz podniesienie kompetencji profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się zdrowiem osób pracujących. Jest to o tyle istotne, iż obserwujemy stały wzrost chorobowości w tzw. obszarze chorób cywilizacyjnych, gdzie stres i zaburzenia nerwicowe wynikające z warunków pracy są jednym z głównych czynników wpływających na początek i dalszy przebieg choroby. Ludność z województwa podlaskiego jest szczególnie narażona na występowanie wspomnianych zaburzeń, gdyż, jak podają statystyki, 55,2% osób pracujących w województwie wymienia czynniki psychologiczne, jako źródło zagrożenia w miejscu pracy. Na potrzeby realizacji projektu planuje się utworzenie Centralnego Ośrodka Profilaktyki Nerwic, gdzie pomoc profesjonalisty otrzymają osoby potrzebujące osobistej konsultacji, zaś na specjalnej platformie internetowej będzie możliwość skorzystania z e-konsultacji lub e-diagnozy (badanie przesiewowe).
Planowane zadania będą realizowane na dwóch poziomach: zakładów pracy, którym zostaną zorganizowane warsztaty z analizą potencjalnych sytuacji kryzysowych w miejscu zatrudnienia oraz przedstawieniem opracowanych modeli zarządzania sytuacją kryzysową. Zostanie też poruszona tematyka związana z kosztami emocjonalnymi ponoszonymi przez pracowników w związku z potencjalnie złą sytuacją w miejscu pracy. Drugi poziom obejmować ma sektor Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz jednostek Medycyny Pracy, którym w ramach działań zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi diagnostycznych i które to będą mogły wykonywać badania przesiewowe swoim pacjentom.
W wyniku realizacji projektu planuje się objąć programem łącznie 30.640 osób, w tym przeszkolić 16.740 pracowników wraz z kadrą kierowniczą, 30.000 osób poddać badaniom screeningowym, a także zakłada się, iż po skończeniu udziału w projekcie 18.400 osób podejmie lub będzie kontynuowało zatrudnienie. To pierwszy w regionie tego typu projekt ukierunkowany na problematykę zaburzeń nerwicowych pracowników o tak szerokim zasięgu i ogromnych możliwościach diagnostycznych, a także edukujących.
Projekt ruszy wraz z uruchomieniem platformy internetowej na początku drugiego półrocza bieżącego roku i potrwa trzy lata.
Świadczenia z zakresu psychiatrii w NZOZ MD Care
NZOZ MD Care w trybie ciągłym realizuje kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia i oferuje pomoc pacjentom w ramach:
- Dziennego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych,
- Całodobowego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych,
- Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
- Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,
- Dziennego Oddziału Psychogeriatrii,
- Stacjonarnego Oddziału Psychogeriatrii.
Pacjenci Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych mogą również otrzymać pomoc i wsparcie świadczone przez specjalistów, w ramach usług komercyjnych: Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Detoksykacji Uzależnień.
Opracowała: Iwona Wińska, NZOZ MD Care

Szybki kontakt

  • Adres: ul. Bema 11, lok. 80, II piętro
    15-369 Białystok
  • Tel: 85 745 42 72
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności NZOZ MD Care realizuje nowy projekt w województwie podlaskim